Yunus Emre ve Tasavvuf

19.12.08 | Xurshid

http//photoload.ru/data/22/97/54/229754d7799160502a143a72f6789927.jpg

<b>Yunus Emre ve Tasavvuf</b>
Author: Prof. Dr. Mahmud Es'ad Co&#351;an
Publisher: www.dervisan.com
Publication date: 1995
Format / Quality: Rar/Electronic version
Size: 43.69 Kb

http//photoload.ru/data/13/0f/1a/130f1a8e9e102707f3f91b010f151b0b.jpg

Цитата:
Yunus Emre &#231;ok sevilen, a&#351;k dolu, sevgi dolu bir tasavvuf b&#252;y&#252;&#287;&#252;d&#252;r. D&#238;n&#238; T&#252;rk Edebiyat&#305;'n&#305;n emsalsiz bir &#351;airidir. As&#305;rlard&#305;r il&#226;h&#238;leri dillerde dola&#351;makta, zikir meclislerinde ehl-i zikri co&#351;turmaktad&#305;r. Anadolu'nun &#304;sl&#226;mla&#351;mas&#305;nda katk&#305;s&#305; b&#252;y&#252;kt&#252;r. Ad&#305;na y&#305;llar tahsis edilmekte, anma programlar&#305; d&#252;zenlenmektedir. Yaln&#305;z biz de&#287;il, d&#252;nya kendisinin hayran&#305;d&#305;r.

Acaba bu z&#226;t kimdir?.. Ne zaman, nerede ya&#351;am&#305;&#351;t&#305;r?.. M&#226;nev&#238; e&#287;itimini hangi &#231;evrede tamamlam&#305;&#351;t&#305;r?.. G&#246;r&#252;&#351;leri nelerdir, hangi fikirleri savunmu&#351;tur?.. D&#252;nya g&#246;r&#252;&#351;&#252;, hayata bak&#305;&#351;&#305; nedir?.. G&#246;sterdi&#287;i yol ve hedefler nelerdir?.. Ba&#351;ka Yunus'lar da var m&#305;d&#305;r?.. Hangi &#351;iirler ona aittir?.. Bu konularda toplumumuz yeteri kadar bilgilenmi&#351; de&#287;ildir.

O bak&#305;mdan, Yunus Emre'yi daha yak&#305;ndan tan&#305;mak, Yunus Emre'leri yeti&#351;tiren tasavvuf&#238; d&#252;&#351;&#252;nceyi &#246;&#287;renmek amac&#305;yla vak&#305;f ve derneklerimiz taraf&#305;ndan &#231;e&#351;itli etkinlikler d&#252;zenlenmektedir. B&#246;yle bir programda, Prof. Dr. Mahmud Es'ad CO&#350;AN Hocam&#305;z'&#305;n yapt&#305;&#287;&#305; bir konu&#351;may&#305; ilginize sunuyoruz.

&#214;nce Yunus'un mensub oldu&#287;u tasavvuf&#238; &#231;evre anlat&#305;l&#305;p, sonra Yunus Emre ve &#351;iirleri hakk&#305;nda bilgiler verilen bu konu&#351;man&#305;n, herkes i&#231;in faydal&#305; olaca&#287;&#305;n&#305; ve k&#252;lt&#252;r hayat&#305;m&#305;za katk&#305;da bulunaca&#287;&#305;n&#305; &#252;mid ediyoruz.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3119
Рейтинг:
  • 0