Turk Dilinin Etimoloji Sozlugu

18.06.12 | Admin

http//photoload.ru/data/b4/f5/14/b4f51430a53714143f025d2cba9297eb.jpg


<b>T&#252;rk Dilinin Etimolojik S&#246;zl&#252;&#287;&#252;</b>
Author: &#304;smet Zeki Eyubo&#287;lu
Edited By: Diren Yard&#305;ml&#305;
Publisher: Sosyal Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2004
ISBN: 9789757384722[
Number of pages: 866
Format / Quality: PDF
Size: 341.85 Mb
Language: Turkish

Цитата:
T&#252;rk diliyle ilgili bu &#231;al&#305;&#351;ma on bir y&#305;l s&#252;rd&#252;, bir s&#252;re ara verdikten sonra yine ara&#351;t&#305;r&#305;lmaya giri&#351;ildi. &#304;ncelenen kaynaklar T&#252;rk dili konusunda &#246;zg&#252;r ara&#351;t&#305;rmalar&#305; incelemeleri i&#231;erenler oldu&#287;u gibi, de&#287;i&#351;ik d&#246;nemlerde yay&#305;mlanan dergilerden yararlan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. TDK'nce yay&#305;mlanan s&#246;zc&#252;klerin hepsi g&#246;zden ge&#231;irilmi&#351;, Bat&#305; uzmanlar&#305;n&#305;n yap&#305;tlar&#305;ndan bulunanlar taranm&#305;&#351;t&#305;r. T&#252;rk dili konusunda geni&#351; kapsaml&#305; &#231;al&#305;&#351;malar s&#252;rd&#252;r&#252;lmektedir, ancak &#246;zellikle y&#246;re a&#287;&#305;zlar&#305; &#252;zerinde duran, T&#252;rk&#231;e'nin belli bir d&#246;nemini kapsayan bu ara&#351;t&#305;rmalar b&#252;t&#252;nl&#252;&#287;e kavu&#351;turulmam&#305;&#351;t&#305;r. Bu &#231;al&#305;&#351;malardan bir b&#246;l&#252;m&#252; T&#252;rk&#231;e de bulunan Arap-Acem kaynakl&#305; s&#246;zc&#252;klere y&#246;neliktir, &#246;nemli bir b&#246;l&#252;m&#252; de T&#252;rkiye d&#305;&#351;&#305; T&#252;rk&#231;e'siyle ilgilidir.

Biz, bu &#231;al&#305;&#351;mam&#305;zda kesin, tart&#305;&#351;&#305;lmaz &#246;rnekler vererek a&#231;&#305;k bir sonuca vard&#305;&#287;&#305;m&#305;z&#305; s&#246;ylemeliyiz. Ancak, T&#252;rk&#231;e'nin yaln&#305;zca Asya k&#246;kenli oldu&#287;u, &#304;lk&#231;a&#287; uluslar&#305;n&#305;n dillerinden dolay&#305; olarak etkilemedi&#287;i kan&#305;s&#305;nda de&#287;iliz. T&#252;rk&#231;e de Hitit, S&#252;mer, Akad, Kopt, Sanakrit, &#199;in ile yine Anadolu'nun &#304;lk&#231;a&#287;&#305;nda ya&#351;am&#305;&#351; topluluklar&#305;n dillerinden s&#246;zc&#252;k bulunmad&#305;&#287;&#305; g&#246;r&#252;&#351;&#252;ne kat&#305;lm&#305;yoruz.

Sosyal Yay&#305;nlar, bilimsel sorumlulu&#287;u do&#287;al olarak yazar&#305; ilgilendiren, geni&#351;letilmi&#351; ve g&#246;zden ge&#231;irilmi&#351; bu ara&#351;t&#305;rmay&#305; okuyucuya sunarken, ileride bu alanda geni&#351; ara&#351;t&#305;rmalar yaparak, daha sa&#287;l&#305;kl&#305;, daha ba&#351;ar&#305;l&#305; &#252;r&#252;nler vermek isteyenlere yard&#305;mc&#305; olmak d&#252;&#351;&#252;ncesinden yola &#231;&#305;kmaktad&#305;r. Yazar&#305;n yirmi y&#305;ll&#305;k eme&#287;iyle ortaya &#231;&#305;kan bu &#231;al&#305;&#351;ma, &#252;lkemizde, bu alanda ilk deneme say&#305;labilir.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 1875
Рейтинг:
  • 5