Tebriz Dogu Ile Bati Arasinda Bir Ortacag Kulturr Merkezi

25.10.12 | yabgu

http//photoload.ru/data/83/1e/cf/831ecfe5a70dab1df9e687a63669d3f8.jpg


<b>Tebriz Do&#287;u &#304;le Bat&#305; Aras&#305;nda Bir Orta&#231;a&#287; K&#252;lt&#252;r Merkezi</b>
Author: Karl Jahn
Translator & &#199;eviren &#304;smail Aka
Publisher: Ankara &#220;niversitesi Dil ve Tarih-Co&#287;rafya Fak&#252;ltesi Tarih B&#246;l&#252;m&#252; Tarih Ara&#351;t&#305;rmalar&#305; Dergisi
Publication date: 1979
Number of pages: 20
Format / Quality: 1979
Size: 2,4 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Tebriz (Azerice: &#1578;&#1576;&#1585;&#1740;&#1586; veya T&#601;briz; Fars&#231;a: &#1578;&#1576;&#1585;&#1740;&#1586;; Osmanl&#305;ca: Kent-i Tebriz veya Tebriz Kend), &#304;ran’&#305;n Do&#287;u Azerbaycan Eyaleti'nin y&#246;netim merkezi olan &#351;ehir.
&#220;lkenin kuzey bat&#305;s&#305;ndaki en b&#252;y&#252;k &#351;ehir olan, 2006 y&#305;l&#305;ndaki n&#252;fusu 1,378,935 ki&#351;idir.
Kuzeyde Eynali Da&#287;&#305;, g&#252;neyde volkanik Sehent Da&#287;&#305; aras&#305;nda bulunmaktad&#305;r. Bu y&#252;zden da&#287;larla &#231;evrili bir d&#252;zl&#252;kte kurulmu&#351;tur. Ayr&#305;ca K&#246;m&#252;r &#199;ay&#305; (Mehran &#199;ay&#305; ya Kuru &#199;ay) ve Ac&#305; &#199;ay’&#305;n birle&#351;mesinden olu&#351;an nehir yata&#287;&#305;nda konumlanm&#305;&#351;t&#305;r. &#304;mam Humeyni Caddesi kenti do&#287;udan bat&#305;ya iki par&#231;aya b&#246;len bir ana caddedir. Bu caddenin bir ucunda Tahran’a giden ana yol, di&#287;er ucunda ise tren istasyonu bulunmaktad&#305;r.

Tebriz Safeviler devrinde Safeviler’e k&#305;sa bir s&#252;re ba&#351;kentlik yapm&#305;&#351;t&#305;r, alan ve n&#252;fus a&#231;&#305;s&#305;ndan &#304;ran’&#305;n Tahran ve Me&#351;hed'den sonra &#252;&#231;&#252;nc&#252; en b&#252;y&#252;k &#351;ehridir. Sanayi bak&#305;m&#305;ndan &#304;ran’&#305;n ikinci &#351;ehridir. &#214;te yandan &#304;ran’&#305;n en kirli havas&#305;na sahip &#351;ehirler listesinde ikinci s&#305;radad&#305;r. Halk&#305;n dili Azericedir.

&#304;ran Ermenilerinin psikoposu Tebriz'de bulunur. &#350;ems-i Tebrizi 1185 y&#305;l&#305;nda bu &#351;ehirde do&#287;mu&#351;tur.

Tebriz’in kurulu&#351;u Ahameni&#351; &#304;mparatorlu&#287;undan &#246;ncesine dayan&#305;r. &#304;smi Tavrez, Tavrej, Taris ve Turi diyede tarih kitaplar&#305;nda ge&#231;mektedir. Tebriz tarihi boyunca y&#305;k&#305;mlara u&#287;ray&#305;p yeniden in&#351;a edilmi&#351;tir. Ayr&#305;ca Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi gibi T&#252;rk devletlerine de ba&#351;kentlik yapm&#305;&#351;t&#305;r.

Tebrizin eski ismi Tavrez, Tavriz &#351;eklinde olmu&#351;tur. Tebriz kelimesi K&#305;p&#231;ak T&#252;rk&#231;esine ait bir kelimedir: Tebriz = Tavris = Tavaris. Yani (tav)+(aris) "da&#287;+aras&#305;".[kaynak belirtilmeli] Bu da Tebriz &#351;ehrinin &#252;&#231; yandan da&#287;lar ile &#231;evrili olmas&#305;yla ilgilidir.1375-1468 Karakoyunlular
1469-1501 Akkoyunlular
1501-1514 Safeviler
1514 Osmanl&#305;lar
1514-1534 Safeviler
1534-1603 Osmanl&#305;lar
1603-1724 Safeviler
1724-1725 Osmanl&#305;lar
1725-1736 Safeviler
1736-1747 Af&#351;arlar
1747-1802 Tebriz Hanl&#305;&#287;&#305;
1802-1827 Ka&#231;ar Hanedan&#305;
1827-1828 Rusya &#304;mparatorlu&#287;u
1828-1925 Ka&#231;ar Hanedan&#305;
1925-1979 Pehlevi Hanedan&#305;
1979-1979 &#304;ran Ge&#231;ici H&#252;k&#252;meti
1979- &#304;ran &#304;slam Cumhuriyeti
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2738
Рейтинг:
  • 5