Tebriz Dogu Ile Bati Arasinda Bir Ortacag Kulturr Merkezi

25.10.12 | yabgu

http//photoload.ru/data/83/1e/cf/831ecfe5a70dab1df9e687a63669d3f8.jpg


<b>Tebriz Do&#287;u &#304;le Bat&#305; Aras&#305;nda Bir Orta&#231;a&#287; K&#252;lt&#252;r Merkezi</b>
Author: Karl Jahn
Translator & &#199;eviren &#304;smail Aka
Publisher: Ankara &#220;niversitesi Dil ve Tarih-Co&#287;rafya Fak&#252;ltesi Tarih B&#246;l&#252;m&#252; Tarih Ara&#351;t&#305;rmalar&#305; Dergisi
Publication date: 1979
Number of pages: 20
Format / Quality: 1979
Size: 2,4 Mb
Language: Turkish


Tebriz (Azerice: &#1578;&#1576;&#1585;&#1740;&#1586; veya T&#601;briz; Fars&#231;a: &#1578;&#1576;&#1585;&#1740;&#1586;; Osmanl&#305;ca: Kent-i Tebriz veya Tebriz Kend), &#304;ran’&#305;n Do&#287;u Azerbaycan Eyaleti'nin y&#246;netim merkezi olan &#351;ehir.
&#220;lkenin kuzey bat&#305;s&#305;ndaki en b&#252;y&#252;k &#351;ehir olan, 2006 y&#305;l&#305;ndaki n&#252;fusu 1,378,935 ki&#351;idir.
Kuzeyde Eynali Da&#287;&#305;, g&#252;neyde volkanik Sehent Da&#287;&#305; aras&#305;nda bulunmaktad&#305;r. Bu y&#252;zden da&#287;larla &#231;evrili bir d&#252;zl&#252;kte kurulmu&#351;tur. Ayr&#305;ca K&#246;m&#252;r &#199;ay&#305; (Mehran &#199;ay&#305; ya Kuru &#199;ay) ve Ac&#305; &#199;ay’&#305;n birle&#351;mesinden olu&#351;an nehir yata&#287;&#305;nda konumlanm&#305;&#351;t&#305;r. &#304;mam Humeyni Caddesi kenti do&#287;udan bat&#305;ya iki par&#231;aya b&#246;len bir ana caddedir. Bu caddenin bir ucunda Tahran’a giden ana yol, di&#287;er ucunda ise tren istasyonu bulunmaktad&#305;r.

Tebriz Safeviler devrinde Safeviler’e k&#305;sa bir s&#252;re ba&#351;kentlik yapm&#305;&#351;t&#305;r, alan ve n&#252;fus a&#231;&#305;s&#305;ndan &#304;ran’&#305;n Tahran ve Me&#351;hed'den sonra &#252;&#231;&#252;nc&#252; en b&#252;y&#252;k &#351;ehridir. Sanayi bak&#305;m&#305;ndan &#304;ran’&#305;n ikinci &#351;ehridir. &#214;te yandan &#304;ran’&#305;n en kirli havas&#305;na sahip &#351;ehirler listesinde ikinci s&#305;radad&#305;r. Halk&#305;n dili Azericedir.

&#304;ran Ermenilerinin psikoposu Tebriz'de bulunur. &#350;ems-i Tebrizi 1185 y&#305;l&#305;nda bu &#351;ehirde do&#287;mu&#351;tur.

Tebriz’in kurulu&#351;u Ahameni&#351; &#304;mparatorlu&#287;undan &#246;ncesine dayan&#305;r. &#304;smi Tavrez, Tavrej, Taris ve Turi diyede tarih kitaplar&#305;nda ge&#231;mektedir. Tebriz tarihi boyunca y&#305;k&#305;mlara u&#287;ray&#305;p yeniden in&#351;a edilmi&#351;tir. Ayr&#305;ca Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi gibi T&#252;rk devletlerine de ba&#351;kentlik yapm&#305;&#351;t&#305;r.

Tebrizin eski ismi Tavrez, Tavriz &#351;eklinde olmu&#351;tur. Tebriz kelimesi K&#305;p&#231;ak T&#252;rk&#231;esine ait bir kelimedir: Tebriz = Tavris = Tavaris. Yani (tav)+(aris) "da&#287;+aras&#305;".[kaynak belirtilmeli] Bu da Tebriz &#351;ehrinin &#252;&#231; yandan da&#287;lar ile &#231;evrili olmas&#305;yla ilgilidir.1375-1468 Karakoyunlular
1469-1501 Akkoyunlular
1501-1514 Safeviler
1514 Osmanl&#305;lar
1514-1534 Safeviler
1534-1603 Osmanl&#305;lar
1603-1724 Safeviler
1724-1725 Osmanl&#305;lar
1725-1736 Safeviler
1736-1747 Af&#351;arlar
1747-1802 Tebriz Hanl&#305;&#287;&#305;
1802-1827 Ka&#231;ar Hanedan&#305;
1827-1828 Rusya &#304;mparatorlu&#287;u
1828-1925 Ka&#231;ar Hanedan&#305;
1925-1979 Pehlevi Hanedan&#305;
1979-1979 &#304;ran Ge&#231;ici H&#252;k&#252;meti
1979- &#304;ran &#304;slam Cumhuriyeti
<div align="center">

</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2165
Рейтинг:
  • 5