Turk Dilinin Etimoloji Sozlugu

26.10.13 | turuz

http//photoload.ru/data/44/99/29/290716af6478c81cec3789bfc392.jpg


<b>T&#252;rk Dilinin Etimoloji S&#246;zl&#252;&#287;&#252;</b>
Author: Hasan Eren
Publisher: Ayd&#305;n Kitabevi Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1999
ISBN: 9789759457709
Number of pages: 512
Format / Quality: PDF
Size: 131,4 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Bu s&#246;zl&#252;k uzun ve yorucu bir emek sonunda ortaya &#231;&#305;km&#305;&#351; bir denemedir. Eski ve yeni yay&#305;nlar&#305; toplama ve de&#287;erlendirmeye y&#246;nelik bir deneme... Martti Rasanen, etimolojik s&#246;zl&#252;&#287;&#252;n&#252; deneme (Versuch) olarak bask&#305;ya vermi&#351;ti. Buna kar&#351;&#305;l&#305;k Sir Gerard Clauson, s&#246;zl&#252;&#287;&#252;n&#252; deneme olarak yay&#305;mlad&#305;&#287;&#305;n&#305; ba&#351;l&#305;&#287;&#305;nda belirtmemi&#351;ti. Daha sonra E. V. Sevortyan da etimolojik s&#246;zl&#252;&#287;&#252;n&#252;n bir deneme oldu&#287;undan s&#246;z etmemi&#351;ti. Bu yolda &#231;&#305;kacak olan s&#246;zl&#252;klerin, Gerhard Doerfer'in &#246;zellik ve ko&#351;ullar&#305;n&#305; yaz&#305;ya d&#246;kt&#252;&#287;&#252; ''ideal etimolojik s&#246;zl&#252;k'' yolunda at&#305;lm&#305;&#351; bir ad&#305;m olarak yer alaca&#287;&#305; a&#231;&#305;kt&#305;r. ''T&#252;rk Dilinin &#304;deal Etimolojik S&#246;zl&#252;&#287;&#252;''de bir ideal olarak kalacakt&#305;r. Ancak bu durum, ideal etimolojik s&#246;zl&#252;&#287;&#252; ger&#231;ekle&#351;tirmek i&#231;in ''deneme'' basamaklar&#305;ndan ge&#231;mek gerekti&#287;i ger&#231;e&#287;ini &#246;rtemez.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2649
Рейтинг:
  • 5