Osmanli Devleti'nin Kurulusu: Efsaneler ve Gercekler

24.10.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/a5/cf/6d/a5cf6d92a2e2ea2527e04e180c103aa6.jpg


<b>Osmanl&#305; Devleti'nin Kurulu&#351;u - Efsaneler ve Ger&#231;ekler </b>
Author: Kollektif
Publisher: Imge Kitabevi
Publication date: 2000
ISBN:9755332944
Number of pages: 101
Format / Quality: PDF
Size: 6,5 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Elinizdeki kitap, Orta Do&#287;u Teknik &#220;niversitesi Tarih Toplulu&#287;u ile &#304;mge Kitabevi Yay&#305;nlar&#305;'n&#305;n birlikte d&#252;zenledi&#287;i panel / tart&#305;&#351;maya sunular bildiri metinlerini bir araya getiriyor. Tart&#305;&#351;maya sunulan bildirilerde Osmanl&#305; Devleti'nin kurulu&#351; efsaneleri ile genel olarak devletlerin kurulu&#351; efsanelerinin &#252;retilme gerek&#231;eleri, dayand&#305;klar&#305; ideolojik/k&#252;lt&#252;rel art alan&#305; ve &#252;zerinde y&#252;kseldikleri ger&#231;eklikler ele al&#305;n&#305;yor, sorgulan&#305;yor. Bu sorgulama ayn&#305; zamanda Osmanl&#305; tarihi &#231;al&#305;&#351;malar&#305;nda toplumbilim, siyaset bilimi, antropoloji, arkeoloji, numismatik ve toponimi gibi alanlar ve disiplinlerden amprik ve kurumsal tarih ara&#351;t&#305;rmalar&#305; ad&#305;na ne kadar yararlan&#305;labildi&#287;ini de ortaya koyuyor. Her biri kendi alan&#305;nda se&#231;kin isimler olan Ahmet Ya&#351;ar Ocak, &#304;lber Ortayl&#305;, &#304;senbike Togan, Mehmet Ali K&#305;l&#305;&#231;bay, Sencer Divit&#231;io&#287;lu, Suraiya Faroqhi ve Taner Timur bu ba&#287;lamda bir yandan kendi yorum ve de&#287;erlendirmelerini ortaya koyarken, ayn&#305; zamanda bilimsel tarih k&#252;lt&#252;r&#252;m&#252;ze de katk&#305;da bulunuyorlar.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2002
Рейтинг:
  • 5