Adile Ayda. Etruskler Turk mu idi?

22.06.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/e6/20/a9/e620a99414d5ebf5c61d6a43a4ac94a2.jpg


<b>Etrüskler Türk mü idi? </b>
Author: Adile Ayda
Publisher: Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Publication date: 1974
Number of pages: 55
Format / Quality: PDF
Size: 9,3 Mb
Language:Turkish


Adile Ayda


Adile Ayda (Rusça: Гадиле Садреевна Максудова / Gadile Sadreyevna Maksudova, Tatarca: Гадилә Садри кызы Максудова / Ğädilä Sadri qızı Maqsudova, d. 1912 - ö. 1992), Türkiye'nin ilk kadın diplomatıdır. Ancak günümüzde daha çok Etrüskler konusunda kitapları ve görüşleri ile tanınmıştır. Kontenjan senatörlüğüne seçilmiştir.

1912 yılında dönemin Duma üyesi Sadretdin Nizametdinoviç Maksudov (sonraki Sadri Maksudi Arsal) ile Orenburglu altın madenci Rami ailesinden Kamile Rami (Arsal)'nin kızı olarak Sankt Petersburg'ta doğdu.

Ayda Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'nde elçi-müsteşar göreviyle bulunduğu yıllarda Etrüskler konusunda araştırma yapmış, ve Fransızca ve Türkçe olarak yazdığı eserlerde Etrüsklerin proto-Türk olduğu görüşünü işlemiştir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörü seçilmiştir. Ayda iki kere evlenmiştir. Doktor olan ilk eşinden çocuğu olmamıştır. Ayda ile ikinci eşi makine yüksek mühendisi Reşid Mazhar Ayda'nın iki kızı (Gönül Pultar ve Gülnur Üçok) ve beş torunları olmuştur.

Bibliyografya


"L’Influence de Victor Hugo sur Mallarmé." Dialogues. İstanbul, 1953.(Fransızca)
Le Drame Intérieur de Mallarmé ou l'Origine des Symboles Mallarméens. İstanbul: La Turquie Moderne, 1955.(Fransızca)
Un Diplomate Turc Auprès du Roi-Soleil. İstanbul, 1956.(Fransızca)
"Molière et l’Envoyé de la Sublime Porte." Les Divertissements de Cour au XVIIe Siècle. Actes du VIIIe Congrès de l'Association Internationale des Études Françaises, Paris, 3-5 septembre 1956 in Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, 9 (juin 1957). 103-116.(Fransızca)
Yahya Kemal. Kendi Ağzından Fikirleri ve Sanat Görüşleri. Ankara: Ajanstürk Yayınları, 1962.
Les Étrusques Étaient-ils des Turcs? Paris: 1971.(Fransızca)
Etrüskler Türk mü idiler? Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1974.
Yahya Kemal’in Fikir ve Şiir Dünyası. Ankara: Hisar Yayınları, 1979.
Böyle İdiler Yaşarken. Ankara: 1984.
Les Étrusques Étaient des Turcs. Preuves. Ankara: 1985.(Fransızca)
Atsız’dan Adile Ayda’ya Mektuplar (derleme). Ankara: 1988.
Türklerin İlk Ataları. Ankara: 1987.
Sadri Maksudi Arsal. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Türk Büyükleri Serisi, 1991.
Etrüskler (Tursakalar) Türk idiler. İlmî Deliller. Ankara: 1992.
Садри Максуди Арсал. Перевод (Çeviren) В.Б. Феоновой. Москва: 1996.(Rusça)
Bir Demet Edebiyat. Makaleler. Halil İnalcık’ın önsözü ile. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998.

Kaynaklar


İnalcık, Halil. "Âdile Abla." Bir Demet Edebiyat, Adile Ayda. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998. 1-19.
Aygün, Ömer (haz. ve çev.) Stéphane Mallarmé. Profil. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Çaykara, Emine. Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005.
Pultar, Gönül. "Batı Avrupa Kültürü ile Türk-Tatar Kültürünün Sentezi: Adile Ayda (1912-1992)" (A Synthesis of Western European Culture and Turco-*Tatar Culture: Adile Ayda, 1912-1992)." Paper delivered at the conference entitled "Cultural Relations Between Turkey and Tatarstan" organized in *September 2005 in Kazan, by the Institute of Turkish Studies (Türkiyat Enstitüsü) of Istanbul University and the Institute of Language and Literature of the Academy of Science of the Republic of Tatarstan. (The conference proceedings volume is in preparation, edited by Osman Sertkaya.) (İngilizce)

<img src="http://photoload.ru/data/84/7c/e8/847ce813ecd12ed7d3b116c18d7c2568_pv.jpg" alt="Image"/><img src="http://photoload.ru/data/78/f2/22/78f22208b1da6b8b0c66fba4e46d01f8_pv.jpg" alt="Image"/>


<div align="center">

</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3252
Рейтинг:
  • 5